Chính sách bảo mật tại FTC

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web amthucvadulich.net của chúng tôi (còn được gọi là “Trang web”). Tuyên bố bảo mật này giải thích cách quản trị viên Ẩm thực và Du lịch (sau đây gọi là “Chúng tôi”) thu thập dữ liệu, xử lí các thông tin cá nhân của bạn thông qua Trang web.

Bằng các truy cập vào Trang web của Chúng tôi, bạn đã xác nhận rằng đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư dưới đây để có thể hiểu rõ hơn những cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng truy cập.

Bảo mật

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua Trang Web này. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức và thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang web này được an toàn và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các truy cập trái phép sẽ bị ngăn chặn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập trái phép nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Cookies

Khi bạn truy cập và đăng ký tài khoản tại Trang web, những thông tin của các bạn sẽ được lưu trữ trong bố nhớ cookies. Tuy nhiên, những dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ sẽ phụ thuộc vào việc bạn có chia sẻ thông tin hay không, điều này có nghĩa là bạn có thể chọn “Ghi nhớ” lại thông tin nhập liệu trong biểu mẫu.

Việc này sẽ giúp bạn autofill nhanh chóng hơn vào những lần sau. Nếu bạn thoát tài khoản, những dữ liệu này sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ cookies của chúng tôi.

Những thông tin của bạn khi chia sẻ tại Trang web sẽ được lưu trữ trong 1 năm và chúng tôi cam kết không bị rò rĩ thông tin của bạn cho bên thứ 3 bao gồm số điện thoại, email, địa chỉ của bạn.

Dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ với ai

Ở mỗi bài viết trên Trang web đều có phần bình luận. Đối với những người dùng đã đăng ký trên Trang web , chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin trong hồ sơ cá nhân của họ. Tất cả thông tin này, người dùng có thể xem, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin bất kì lúc nào. Quản trị viên của chúng tôi cũng có thể xem, sửa và xóa những thông tin này.

Thông tin trên đây là toàn bộ những cam kết về chính sách bảo mật của chúng tôi khi khách hàng truy cập vào trang web. Mọi sai sót về thông tin của người dùng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và theo dõi chúng tôi.

*** Xem thêm những thông tin mới nhất của chúng tôi qua các trang mạng xã hội: